8 Mayıs 2012 Salı


1-)ORMANLAR OKSİJEN KAYNAĞIDIR
2-) SU VARLIĞINI KORUR VE DÜZENLER
3-) EREZYONU ÖNLER
4-)HAMMADDE KAYNAĞIMIZDIR
5-) BEDEN VE RUH SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VARDIR
6-) YARARLI BİRÇOK İKİNCİL ÜRÜN VERİR.
7-) ORMANLAR İŞ VE GEÇİM KAYNAĞIDIR

1-)ORMANLAR OKSİJEN KAYNAĞIDIR

  * Kuşkusuz ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan  karbondioksiti alır; havaya oksijen verir.

 * 40 kişinin 1 saatte kullandığı oksijeni yetişkin bir çam ağacı 1 saatte üretir.


2-) SU VARLIĞINI KORUR VE DÜZENLER


  * Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, sellerin, taşkınların olmasını önler. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım eder.
 
  * Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur.

  * Su rejimini düzenler.

  3-) EREZYONU ÖNLER

  * Erezyon toprağın yağışlar, sel suları,çığ ve rüzgar gibi etkenlerle aşınmasına ve taşınmasına denir.

 * Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.

 * Ülkemizde her yıl 500 milyon ton toprağımız erezyonla kaybolmaktadır4-) HAMMADDE KAYNAĞIDIR


  * Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb.hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.

 * Oduna ait kullandığımız tüm materyaller ormanlarımızdan elde edilirler.

 5-) BEDEN VE RUH SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDE  OLUMLU ETKİLERİ VARDIR

 * Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.

 * Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeni ile büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.  6-) YARARLI BİRÇOK İKİNCİL ÜRÜN VERİR

 Tıp, kozmetik, kimya ve boya sanayinin hammaddesini oluşturan birçok ürün; ormandaki ağaçların kökünden, gövdesinden, dalından, yaprağından elde edilmektedir.


7-) ORMANLAR İŞ VE GEÇİM KAYNAĞIDIR

 * Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.    Sonuç:
    Sonuç olarak dağlardaki ağaçların yok edilmesi geçirilen acı tecrübeler, ormanların ne derece faydalı olduğunu ve ağaçların kaybedilmesi yüzünden bu zan ne kadar kaza ve korkunç felaketlerin meydana gelmesini göstermiştir. Bu bakımdan devlet hiçbir yerde ormanların işletilmesine ilgisiz kalamaz. Tüm arazinin yaklaşık olarak onda birini ormanların işgal ettiği Türkiye'de ormancılık konularında herkesin hak ve görevini düzenleyen bir orman kanunu çıkarmıştır. Bu acı tecrübelerin insanlarımıza ders olması ve gelecek nesillerin ormanlara sahip çıkan, fidanlar diken bir nesil olarak yetişmesi ümidiyle...


Kaynakça:
Meydan Larousse Ansiklopedisi (Cilt 15, Sayfa 186)
Temel Britannica Ansiklopedisi (Cilt 13, Sayfa 206-209)
http://www.ogm.gov.tr/bilgi/orman_03.htm
http://www.egeorman.org.tr/ormanlarimiz.aspx


Faydalı Linkler:
http://www.ogm.gov.tr (Orman hakkında daha fazla bilgi edinilebilinir.)
http://www.egeorman.gov.tr  (Ormanların faydaları ve önemi hakkında bilgi)
http://www.ormansu.gov.tr (Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi sitesi: ormanlar hakkındaki çalışmalar ile ilgili bilgilere ve haberlere ulaşılabilir.)

Hazırlayan: Murat Karataş 651130038